Keris Lurus

0 5.629

Jenis keris lurus adalah jenis yang sederhana dalam bentuknya pada awalnya. Namun sesuai perkembangan jaman bentuk lurusnya tidak lagi sederhana, karena dihiasi dengan bermacam-macam motif pamor, dapur keris dan hiasan, seperti pamor udan mas dan melati rinonce.

Dalam kategori keris lurus termasuk juga pusaka lain yang tidak mirip keris tetapi sering disebut keris, seperti keris dapur banyak angrem, keris semaran atau keris yang berbentuk gunungan.

Jenis keris lurus mengandung sisi spiritual dalam pembuatannya sebagai lambang kelurusan hati, kepercayaan diri dan mental yang kuat, keteguhan hati pada tujuan dan sarana pemujaan kepada Sang Pencipta. Si pemilik selalu menjaga kelurusan hati, tekun beribadah, menjaga moral dan budi pekerti dan sikap ksatria.

Keris lurus juga diidentikkan sebagai lambang ksatria, ketulusan hati dan sikap setia pada tanggung jawab moral, menjadi sarana doa untuk menundukkan keilmuan orang-orang jahat, membela kebenaran dan orang-orang yang tertindas. Banyak ksatria jaman dulu yang lebih memilih keris lurus daripada keris ber-luk.

Dalam ritual-ritual pemujaan, selain si pemilik beribadah kepada Yang Maha Kuasa, keris itupun diberi sesaji sebagai sarana membantu supaya doa-doa dan permohonan sang pemilik keris cepat sampai kepada Yang Dipuja. Bagi pemiliknya, keris lurus berguna, selain sebagai senjata dan pusaka, juga sarana untuk membantu dalam kerohanian.

Pada masanya, keris bukan hanya menjadi senjata ataupun pusaka, tetapi juga dianggap sebagai ‘berkah’ (wahyu) dari dewa kepada sang pemilik keris, sesuai agama manusia pada jaman itu. Karena itulah sang pemilik akan benar-benar menjaga dan memelihara kerisnya, bahkan akan ‘mengeramatkan’-nya, lebih daripada sekedar senjata atau pun jimat.

Bahkan dalam ritual kerohanian, ada suatu jenis keris lurus yang dijadikan persembahan, atau dijadikan sarana pembersihan gaib dari gaib-gaib yang mengganggu, seperti dalam ritual ruwatan sengkolo, ritual bersih desa, dsb, yang biasanya kemudian keris itu akan dilarung.

Dibandingkan jenis keris ber-luk, biasanya keris lurus memberikan suatu rangkaian kesatuan tuah yang lengkap. Rangkaian kesatuan tuah yang lengkap ini jarang sekali didapatkan dari keris ber-luk pada jaman sekarang. Dan dalam pemeliharaannya, dibandingkan keris ber-luk, biasanya keris lurus lebih banyak menuntut untuk diberi sesaji.

Biasanya ketajaman energi gaib keris lurus dapat dirasakan ketika ujung keris tersebut diarahkan kepada seseorang. Secara umum, walaupun bentuknya lebih sederhana, namun keris lurus memiliki kegaiban dan wibawa yang lebih kuat dan lebih wingit  dibandingkan keris ber-luk.  Selain itu, karena wibawa kegaibannya yang kuat, banyak keris lurus yang sebenarnya adalah Keris Tindih.

Source KERIS LURUS
Comments
Loading...